_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.
Cennik umieszczania reklamy lub ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przy MGOK
 Format   Ilość dni
 -  7 dni  8-14 dni 15-21 dni  22-30 dni
A5 30 zł 60 zł 90 zł 120 zł
A4 40 zł 80 zł 120 zł 160 zł
A3 60 zł 120 zł 180 zł 220 zł
A2 100 zł 200 zł 300 zł 400 zł

 

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z tablic: stawka jak za kampanię 7 dni (bez względu na liczbę nielegalnych reklam/ogłoszeń) + zryczałtowana opłata za zniszczenie ekspozycji i koszt przywrócenia jej do stanu pierwotnego.


Regulamin
umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń 
Miejskiego - Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince

  1. Administratorem tablicy ogłoszeń, mieszczącej się przed głównym wejściem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.
  2. MGOK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
  3. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
  4. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaklejenie plakatów i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
  5. MGOK ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku podejrzenia naruszenia dóbr osób trzecich lub interesu społecznego w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
  6. MGOK ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku braku miejsca na tablicy ogłoszeń, jeśli plakaty MGOK i zleceniodawców pokrywają całą powierzchnię tablicy ogłoszeń w danym okresie.
  7. Za bezumowne korzystanie z tablicy (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata podwyższona.
  8. W sytuacjach szczególnych oraz w zleceniach na okres powyżej 1 miesiąca i dotyczących zamówień nietypowych istnieje możliwość negocjacji cen.
  9. Reklamy i ogłoszenia umieszczane nielegalnie będą bezzwłocznie usuwane przez MGOK.
  10. W stosunku do osób i podmiotów, których dotyczą nielegalne ogłoszenia i reklamy, MGOK zastrzega sobie prawo do wystawiania rachunków i not obciążeniowych za bezumowne korzystanie z tablicy, bez konieczności dochodzenia żadnych dodatkowych okoliczności.

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince z dnia 14 czerwca 2016